english version polska wersja

Jeste??my jednym z najstarszych i najbardziej do??wiadczonych brokerów ubezpieczeniowych w województwie ??l?skim. Funkcjonujemy na rynku od roku 1989 jako broker, wcze??niej przez wiele lat byli??my równie?? obecni na rynku ubezpieczeniowym, lecz jako Towarzystwo Ubezpiecze?? WESTA. Nasze do??wiadczenie w bran??y jest bardzo du??e a w tym zawodzie jest to wr?cz nieodzowne aby nale??ycie wykonywa? swoj? prac? i cieszy? si? zaufaniem klientów po dzi?? dzie??.

2009 © Ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwo Brokerskie UNIA
Webdesign - rychlak.pl